Điều hòa áp trần

Điều hoà áp trần Sumikura 28.000BTU hai chiều APL/APO-H280

Điều hoà áp trần Sumikura 28.000BTU hai chiều APL/APO-H280

APL/APO-H280 26.100.000 đ Điều hoà áp trần Sumikura 28.000BTU hai chiều APL/APO-H280

Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
Bảo hành: Chính hãng 24 tháng

Điều hoà áp trần Sumikura 28.000BTU một chiều APL/APO-280

Điều hoà áp trần Sumikura 28.000BTU một chiều APL/APO-280

APL/APO-280 23.800.000 đ Điều hoà áp trần Sumikura 28.000BTU một chiều APL/APO-280

Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
Bảo hành: Chính hãng 24 tháng

Điều hoà áp trần Sumikura 36.000BTU hai chiều APL/APO-H360

Điều hoà áp trần Sumikura 36.000BTU hai chiều APL/APO-H360

APL/APO-H360 29.300.000 đ Điều hoà áp trần Sumikura 36.000BTU hai chiều APL/APO-H360

Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
Bảo hành: Chính hãng 24 tháng

Điều hoà áp trần Sumikura 36.000BTU một chiều APL/APO-360

Điều hoà áp trần Sumikura 36.000BTU một chiều APL/APO-360

APL/APO-360 26.800.000 đ Điều hoà áp trần Sumikura 36.000BTU một chiều APL/APO-360

Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
Bảo hành: Chính hãng 24 tháng

Điều hoà áp trần Sumikura 50.000BTU hai chiều APL/APO-H500

Điều hoà áp trần Sumikura 50.000BTU hai chiều APL/APO-H500

APL/APO-H500 36.000.000 đ Điều hoà áp trần Sumikura 50.000BTU hai chiều APL/APO-H500

Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
Bảo hành: Chính hãng 24 tháng

Điều hoà áp trần Sumikura 50.000BTU một chiều APL/APO-500

Điều hoà áp trần Sumikura 50.000BTU một chiều APL/APO-500

APL/APO-500 32.400.000 đ Điều hoà áp trần Sumikura 50.000BTU một chiều APL/APO-500

Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
Bảo hành: Chính hãng 24 tháng

Điều hoà áp trần Sumikura 60.000BTU một chiều APL/APO-600

Điều hoà áp trần Sumikura 60.000BTU một chiều APL/APO-600

APL/APO-600 37.100.000 đ Điều hoà áp trần Sumikura 60.000BTU một chiều APL/APO-600

Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
Bảo hành: Chính hãng 24 tháng